Loading Events

« All Events

April 25th Dominion Life Seminar With Curry Blake @ Väster Sweden

April 25 - April 27

Registration and More Info Here

God gave man dominion over the works of His hands (Psalm 8). But, most Christians don’t know this and don’t walk in dominion living. Jesus died and rose again and took back the keys of hell and death from Satan and He said: “All authority is given unto Me”. When you understand that this authority and dominion is yours, you will start living above sin, sickness, and all the power of the enemy.

Curry Blake is the general overseer of John G Lake Ministries. JGLM is known around the world for equipping the saints to minister healing, deliverance, and blessing.

Dominion Life truly gives you the tools to change your world.

The seminar will be translated from English to Swedish.

The Seminar Times

ThursdayFriday and Saturday 09:00 – 17:00

Saturday Evening Healing Service at 19:00

For More Information Contact: jglmeuropehq@gmail.com

No nursery/childcare will be available.

Each person must register individually.

___________________________________________________________________________

Gud gav människan herravälde över sina händers verk (Psaltaren 8). Men de flesta kristna vet inte detta och vandrar inte i ett segrande liv. Jesus dog och uppstod igen och tog tillbaka nycklarna till helvetet och döden från Satan och han sa: “All makt är given åt Mig”. När du förstår att denna auktoritet och rådande är din, kommer du att börja leva över synd, sjukdom och hela fiendens välde.

Curry Blake är direktor för John G Lake Ministries. JGLM är känt över hela världen för att utrusta de heliga att kunna betjäna helande, befrielse och välsignelse.

Dominion Life ger dig verkligen verktygen för att förändra din värld.

Seminariet kommer att översättas från engelska till svenska.

Tider för seminariet

Torsdag, fredag och lördag 09:00 – 17:00

Lördag kväll helandegudstjänst kl. 19:00

Ingen barnpassning kommer att finnas tillgänglig.

Varje person måste registrera sig individuellt.